Skolor/utbildningsinstitutioner

Skolor/utbildningsinstitutioner

QOVULRDN

Varför välja våra produkter

Seikos produkter kommer från superprecisionsstandarden "6E".

20210928093607603

Fina material

20210928093608169

Sofistikerad FoU

20210928093608964

Väl-designad

20210928093608398

Lean produktion

20210928093609830

Exakt...

20210928093608169

Uppriktig service

XTNZ86P3X
20210928093612565

Designstandard

(1) Panelmaterial: extruderad panel tillverkad av blyfri polyvinylklorid (LEAD-FREE PVC) polymer med hög densitet.
(2) Antikollisionsprestanda: Alla antikollisionspanelmaterial måste testas enligt ASTM-F476-76 med en vikt på 99,2 pund),
Efter provningen får ytmaterialet inte brytas och ändras och testrapporten ska bifogas för besiktning innan byggnation.
(3) Brandfarlighet: Anti-kollisionspanelen måste klara CNS 6485 antändbarhetstestet, och den kan frigöras inom 5 sekunder efter att brandkällan avlägsnats.
Om den är släckt ska en provningsrapport lämnas för kontroll innan byggnation kan utföras.
(4) Nötningsbeständighet: Antikollisionspanelmaterialet ska testas enligt ASTM D4060-standarden och det får inte överstiga 0,25 g efter testet.
(5) Fläckbeständighet: Antikollisionspanelmaterialet kan torkas rent med vatten för vanlig svag syra eller svag alkalisk förorening.
(6) Antibakteriell egenskap: Antikollisionspanelmaterialet måste testas i enlighet med ASTM G21-standarden.Efter 28 dagars odling vid 28°C kommer ytan inte
Eventuell tillväxt av mögel för att uppnå ett sterilt utrymme.Provningsrapporten ska bifogas för besiktning innan byggnation kan utföras.
(7) Tillbehören måste vara hela gruppen av produkter som tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren, och andra tillbehör får inte användas för blandad gruppering.
Beslagen på antikollisionsarmstödets fäste måste vara avtagbara fasta lås för att underlätta framtida reparationer, underhåll och rengöring.

Byggstandard

20210928093613873_03

1. Byggarbetaren bör noggrant kontrollera byggarbetsplatsens väggförhållanden före byggnation på plats för att säkerställa
Bevis på att väggen är ren, och om det finns något hinder för normal konstruktion, bör den tas om hand först för att säkerställa
Det bevisar byggsäkerheten och den bästa byggeffekten.
2. Byggherren ska bygga enligt bygghandbok, byggplan och byggritning.
3. Ledstångens ytplanhet måste vara konsekvent, och ledstången måste bilda en rak linje
Ingen höjdskillnad.

Att tillhandahålla tjänster

En komplett uppsättning originaltillbehör av hög kvalitet

Gratis installationsvideoguide

Arbetare kan ordnas för installation

Professionell och stabil logistiktransport

Bearbetning efter försäljning inom en timme

20210927180022533